filtriranje kupaca i pregovaranje

5.      Filtriranje kupaca i pregovaranje

 ·        Pregovara se o svemu. O ceni i drugim uslovima, (visina kapare, rok za zaključenje ugovora, rok za ispražnjenje i predaju nepokretnosti, prenosu komunalnih usluga na novog vlasnika. Bilo bi dobro da imate neku ideju o ovim stvarima.

·        Budite spremni na najrazličitija pitanja od strane kupaca, i bilo bi dobro da znate odgovore na sva. Npr: kako je stan/kuća okrenuta – strane sveta, kakve su komšije, kakav je krov, da li duva „severac“, kakvo je grejanje…

·        Neki kupci – i nisu kupci, drugim rečima zovu samo da bi zvali, pitaju za prijatelja, rođaka, komšiju, vanzemaljca i sl, traže nešto a ni sami ne znaju šta traže (možda društvo).

·        Neki kupci Vam samo nabrajaju negativne stvari vaše nekretnine ne bi li Vam spustili cenu. Ima svega, pripremite živce. J

Call Now Button