određivanje cene

Postoji velika razlika između oglašene i prometovane cene. 

Kod nas važi pravilo da se uvek stavi „malo viša“ cena, kako bismo imali prostora da smanjimo prilikom pregovora. Sa druge strane, ako se odlučite za izuzetno visoku cenu, postoji dobra šansa da se veliki broj potencijalnih kupaca neće ni javiti, zato što ne računaju da ćete puno spustiti cenu. 

U inostranstvu, a polako i kod nas, postoji trend sa „nižom početnom cenom“, pa onda kupci licitiraju. U svakom slučaju na raspolaganju su Vam halooglasi, 4zida i katastar gde možete videti prosečne oglašene i prometovane cene nekretina, te na osnovu tih informacija doneti sopstvenu odluku.

Call Now Button