opšte stvari

8.      Prilikom prometovanja nepokretnosti potrebno je znati i neke opšte stvari.

 ·           Najviši dozvoljen iznos isplate u gotovini je 10.000€ (ili protivvrednost u dinarima). Sve ostalo mora da ide preko računa.

·           Bilo bi dobro da kupac i prodavac imaju devizne račune u istoj banci (ili u banci u kojoj kreditni kupac podiže kredit) kako bi transakcioni troškovi bili što manji a transfer brži.

·           Prilikom uspostavljanja hipoteke prodavac daje založnu izjavu kod nadležnog javnog beležnika a troškove snosi kupac.

·           Javni beležnici imaju svoju teritorijalnu nadležnost a ugovore o prometu nepokretnosti možete overiti samo kod javnog beležnika koji je nadležan za katastarsku opštinu na kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupoprodaje.

·           Ukoliko ste vlasnik nekretnine kraće od 10 godina (a došli ste do nje kupoprodajnim ugovorom ili ugovorom o poklonu-ako nije u direktnoj naslednoj liniji) a došlo je do skoka cene, možete očekivati da platite porez na kapitalnu dobit u visini od 15%  (na razliku od cene po kojoj ste kupili i po kojoj ste prodali).

Call Now Button