post prodajne aktivnosti

7.     Čestitam – prodali ste nekretninu!!! 

 ·          Ali tu još nije kraj J

·          Iako je po našem zakonu o prometnu nepokrenosti prodavac dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava u visi od 2.5%, a osnovicu određuje nadležna poreska uprava, nepisano  je pravilo i praksa da taj trošak snosi kupc, kao i troškove solemnizacije ugovora.

·          Kupac je dužan da prenese sve račune za komunalne usluge na sebe, a može i Vama dati specijalno punomoćje da to uradite umesto njega (što bih Vam ja lično preporučio).

Call Now Button