potpisivanje ugovora

1.      Zaključivanje (pred)ugovora isplata kapare ili kupoprodajne cene

 ·           Kapara – deo kupoprodajne cene koja služi kao garancija da će do kupoprodaje doći. U slučaju da kupac odustane od kupovine prodavac može zadržati kaparu, a u koliko prodavac odustane od prodaje, kupac ima pravo da potražuje udvojeni iznos kapare.

·           U slučaju da je kupac – keš kupac, možete ići odmah na potpisivanje kupoprodajnog ugovora, gde ćete jasno navesti sve uslove koje ste dogovorili prilikom pregovora (cena, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, troškova solemnizacije kod javnog beležnika, potvrda da su izmireni svi računi za komunalne usluge, uvođenje u posed i sl.), mada je i tu praksa da se prvo potpiše predugovor uz isplatu kapare, kako biste bili sigurni da je kupac ozbiljan, da je velika verovatnoća da će doći do zaključenja ugovora i isplate kupoprodajne cene, i da možete da polako ispraznite nepokretnost i pripremite je za predaju.

·           U slučaju da je kupac – kreditni kupac, zaključuje se predugovor uz isplatu kapare (obično je to 10-20% i banka taj iznos smatra za deo kupoprodajne cene, odnosno računa Vam se u učešće za kredit). Nakon toga, kupac podnosi kod banke zahtev za kredit, sa potvrdom o isplaćenoj kapari. Nakon odobrenja kredita potpisuje se ugovor kod javnog beležnika i banka prenosi sredstva na račun prodavca.

·           Sastavljanje predugovora i ugovora rade advokati, i ja im se ne bih mešao u posao.

Call Now Button